Kontakt

 

Båtklubbens styrelse och övriga funktioner

Namn

Roll/Ansvar

Telefonnummer

Mailadresser

 

 

 

 

Michael Dahl

Ordförande

0765-27 92 64

michael.dahl@kbk-klagshamn.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Nilsson

Kölbåt

0706-61 13 33

jorgen.nilsson@kbk-klagshamn.se

Mikael Blomqvist

Fritidsbåt

0706-32 05 65

mikael.blomqvist@kbk-klagshamn.se

Michel Mars

Fritidsbåt

040-14 53 48

michel.mars@kbk-klagshamn.se

Paul Nilsson

Ledamot

0707-233479

palles58@hotmail.com

Michael Dahl

Fritidsbåt

0765-27 92 64

michael.dahl@kbk-klagshamn.se

Ingemar Rosvall

Klubbtekniker

0705-46 82 49

ingemar.rosvall@kbk-klagshamn.se

Lennart Larsson

Valberedning/Kölbåt

0736-27 09 27

lennart.larsson@kbk-klagshamn.se

 

Information om Klagshamns Båtklubb

Position 55° 31' N 12° 54' E

 

Klagshamns Båtklubb är ansluten till Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet samt därigenom även till Riksidrottsförbundet. Vår klubbverksamhet bedrives genom kommittéer. Båtklubben är naturligtvis vad vi medlemmar själva gör den till.

Aktiva medlemmar = Aktiv klubbverksamhet!

 

- Är du intresserad av att bli medlem i Klagshamns Båtklubb? Klicka här.

 

 

Hamnens Historia

 

".. En kalkbrottsindustri anlades år 1896 men kom att utvidgas med en cementfabrik 1903. En schaktugn uppfördes liksom andra tillhörande verksamheter och småindustrier. På restmaterial från kalkbrottet anlades en hamn. Därtill drogs järnvägsspår ut till hamnen, där tillexempel stenkol fraktades till brännugnen. Vid den vall som lades ut för hamnen skapades en andra anläggningsplats, vilken kom att

bli hamn för fiskebåtar.."

 

Kvarndala Kulturhistoriska förening har en bok som i ett enskilt kapitel behandlar Klagshamns hamn och dess betydelse för Klagshamns kalkbrottsindustri.

 

Hur får jag båtplats?

 

Klagshamns Hamnförening (KHF) administrerar och förvaltar småbåtshamnen.

Vänd dig till KHF med dina frågor rörande lediga båtplatser,

hoddeplatser, hyresavtal, mm. www.klagshamn.nu